Fagstoff

Storfekjøtt

Publisert: 13.09.2010, Oppdatert: 28.08.2013
oppdeling av storfe

Her finner du filmer og fagstoff som egner seg til bruk i undervisningen.

Alle filmene du finner her finnes også knyttet til fagsider under råstoff og produksjon i menyen. Når filmene er plassert på en fagside, er det vanligvis også knyttet oppgaver til filmene. Ønsker du å bruke oppgavene til en film må du finne fagsiden filmen er knyttet til.