Fagstoff

Produksjon

Publisert: 25.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

I praktisk arbeid der man gjør egne valg, er det viktig å hele tiden kunne gjøre rede for hvorfor. Det er viktig å bruke fagord knyttet til produktet/ tjenesten.

Kollasje for faget produksjon. Fotokollasj.Produksjon (kollasj)

På design og håndverk er det 12 timer med programfaget produksjon. Programfaget handler om ulike produksjonsprosesser i utvikling av enkle håndverksprodukter og tjenester.

I læreplanen står det følgende om faget produksjon:

"Programfaget handler om yrkesrelevante og helhetlige produksjonsprosesser i utvikling av enkle håndverksprodukter og tjenester. En produksjonsprosess omfatter valg og konkretisering av arbeidet som skal utføres, planlegging, produksjon, vurdering og læring av arbeid med design og håndverk på grunnleggende nivå. Opplæringen innbefatter bruk av digitalt verktøy i arbeid med håndverksprodukter og tjenester. Kreativitet er sentralt i utforming av design og valg av arbeidsmåter. Programfaget omfatter grunnleggende håndverksutøvelse og håndverksdesign i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Programfaget inkluderer forholdet mellom form, farge, materialer, redskaper, teknikker og funksjon, med tanke på marked og kunders bruk og opplevelse av håndverksprodukter. Helse, miljø og sikkerhet knyttet til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet inngår." (Udir.no )