Fagstoff

Kvalitet og dokumentasjon

Publisert: 01.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Kollegaer med bærbar datamaskin

I dette programfaget står kvalitetssikring og dokumentasjon av planlegging, produksjon og vurdering av eget arbeid sentralt.

bokhyller i et bibliotek. Foto.Dokumentasjon, 

Kvalitetssikring omfatter vurdering og læring av eget og andres arbeid. Dokumentasjon omfatter hensiktsmessig visuell og verbal presentasjon av arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Presentasjon og dokumentasjon av egen kompetanse inngår i programfaget, og innebærer bruk av digitale verktøy.

Programfaget handler om forholdet mellom egen produksjoon, marked og økonomi i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Etiske problemstillinger i håndverksfagene og forhold knyttet til bærekraftig håndverksproduksjon i yrker innen design og håndverk inngår i opplæringen. Innovasjon, entrepenørskap og samarbeid er sentrale elementer i programfaget.