Fagstoff

Markedsføring og salg

Publisert: 12.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Høye hæler

Det er en nesten like viktig del av arbeidet for mange håndverkere å drive markedsføring og salg av produktene sine som det er å lage dem. Andre, mer etablerte håndverkere, nøyer seg med å lage produktene og overlater til andre å selge dem.

 

Eldre reklame for Nivea hudkrem. Bilde.Fornying av produkt er noe som skjer nesten hele tiden. 

Å kjenne markedet

Uansett om du vil selge dine produkter og tjenester selv eller gjennom andre, ja om du så blir ansatt i en bedrift og hever din faste månedlige gasje, vil det alltid være bra å kjenne det markedet du opererer i. Hva er moderne akkurat nå, og hvordan vil trendene utvikle seg de nærmeste åra? Disse inntrykkene bør du ta vare på og systematisere, enten det er i en gammel skoeske, en såkalt ’scrapbook’ eller sirlig lagret i dertil egnede mapper på PC-en.

Hvilke fordeler har ditt produkt eller dine tjenester framfor andres? Hvilke unike egenskaper er knyttet til ditt produkt eller dine tjenester? Åpner det du har å tilby noen spesielle muligheter for kunden? Ser du konkrete trusler i markedet mot ditt produkt eller dine tjenester? Driver du aktivt med produktutvikling for å fornye produkter eller tjenester? Husk at det er en generell tendens til at livssyklusen til produkter og tjenester blir stadig kortere.

Bilde av rosa traktor fra Moods of Norway. Bilde.Moods of Norway, logo og markedsføring. 

 

Sosiale medier. Bilde.Å bruke sosiale medier til markedsføring er mer og mer vanlig. 

Markedsføring og salg

Uten et salgbart produkt eller en tjeneste det er etterspørsel etter, er det vanskelig å drive markedsføring og salg. Her skal vi se nærmere på hvordan en kan gjøre de riktige konkrete grepene med hensyn til praktisk markedsføring og salg.

Logo

En logotype er et viktig og grunnleggende element i den praktiske markedsføringen. Når det gjelder firmaet, skal den uttrykke forretningsidéen. Når det gjelder det enkelte produkt, skal den formidle gjenkjenning og invitere til kjøp.

Brosjyre

En brosjyre blir laget for å presentere produktet med informasjon og bilder. Format, komposisjon og layout vil ha mye å si for sluttproduktet.

Webside

Den bør gi god oversikt over innholdet som blir presentert, og det bør være enkelt å navigere seg frem gjennom siden. Man bør tenke nøye gjennom valg av farger, bilder, layout og lignende.

Utstilling

Skal du markedsføre produkter som blir solgt i en butikk eller lignende, er utstilling en veldig god måte å få vist fram produktene.

De mindre håndverksbedriftene

For de fleste mindre håndverksbedriftene er det ikke de store annonsene som åpner markedet. Det har vi ikke råd til. Sats derimot på intensiv kontakt med de kundene du får etter hvert. Følg dem gjerne opp med små spesialtilbud via e-post. Forsøk å etablere et markedsføringsnettverk av personer og bedrifter som kan være til gjensidig hjelp og støtte for hverandre. Indirekte markedsføring er en fellesbetegnelse på aktiviteter som kan gjøre bedriftens og produktets logo og varemerke kjent. Sats på tillitsskapende og langsiktig relasjonsbygging. Og ikke minst: Hold god kontakt med journalistene i de lokale mediebedriftene. PR i form av positiv omtale der er gull verdt.

 

Mer konkret informasjon rundt hvordan du kan starte din egen ungdomsbedrift, finner du i temamenyen over.

 

Relatert innhold