Fagstoff

Etikk og kvalitet

Publisert: 12.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Justitia - statue som personifiserer lov og rettferd

Etikk i arbeidslivet handler om å reflektere over egen virksomhet. Mange bedrifter har nedfelt sine etiske prinsipper skriftlig. De handler gjerne om medmenneskelighet, åpenhet, lojalitet og integritet. Men i praksis er etikk sjelden noe man har, men i større grad noe man gjør. Vi må stille oss spørsmål om hvordan våre produkter og tjenester påvirker verden rundt oss. For eksempel med hensyn til velferd, kultur, politiske rettigheter og miljø.

 

etikkEtikk i ulike arbeidssituasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jugekorsJugekors 

For å løse slike spørsmål finnes det ulike etiske retninger. Pliktetikk og konsekvensetikk er to hovedretninger i den filosofiske diskursen. Pliktetikken pålegger plikter og gir rettigheter. Denne retningen tar utgangspunkt i enkeltindividet, og det avgjørende er hva som er rett og galt ut fra om den som handler har fulgt sin plikt til å utføre eller avstå fra visse handlinger. Konsekvensetikken fokuserer på konsekvensene av handlingene, ikke på om de bryter en eller annens rettighet eller regel. Dersom en handling eller et tiltak vil innebære positive konsekvenser eller større lykke/velferd for mange mennesker, kan det hende at et brudd på en enkeltpersons rettigheter likevel kan forsvares. La oss gjennom to eksempler vise hvordan den etiske vurderingen kan bli ulik avhengig av hvilket etikksyn vi anvender.

• La oss si at det på en institusjon for senil demente er en aktivitør som vurderer om det er etisk forsvarlig å midlertidig låne kontanter av en av beboernes lommebøker som er oppbevart på vaktrommet for å betale pizzabudet som kommer med overtidsmat – ingen andre har kontanter.

• La oss si at en håndverker bestemmer seg for å lage en tilbudskampanje i sin butikk. Hun planla ut fra den opprinnelige kalkylen å ta 150 kroner for denne varen, men har lenge solgt den for 100 kroner. Nå setter hun tilbudsprisen til 75 kroner, og annonserer med 50% rabatt.

I det første eksemplet er det åpenbart at aktivitøren ut fra pliktetikken gjør noe galt; hun stjeler fra en annens lommebok, selv om det bare er rent midlertidig og vedkommende neppe kommer til å merke det. Ut fra konsekvensetikken kan det sies at hun har handlet etisk forsvarlig. Skrubbsultne kollegaer har fått sin overtidsmat uten at det har gått ut over andre. Også i det andre eksemplet er det åpenbart at handlingen ut fra et pliktetisk perspektiv er gal. Førprisen er jo 100 kroner, ikke 150. Men dersom hun ved sin markedsføring får noen til å kjøpe produktet og få stor glede av det, kan det muligens ut fra en konsekvensetisk vurdering bli en annen konklusjon på det etiske dilemmaet.

 

Etisk dilemmaEtisk dilemma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksjon og arbeidsforhold

Det som likevel i dag er de viktigste etiske dilemmaene i forbrukersamfunnet, er hvordan ulike produkter er blitt produsert. Mer enn halvparten av de tekstilene som selges i Norge er laget i utviklingsland som Kina, India, Thailand, Korea, Indonesia og Bangladesh. Ofte vil arbeidsforholdene varene produseres under være svært dårlige etter vår standard. Lave lønninger tvinger arbeiderne til opp mot 80 timers arbeidsuke. De får ikke mulighet til å organisere seg faglig, og har som en konsekvens av det uregulerte arbeidsvilkår og et dårlig arbeidsmiljø. Tekstilene som skal bli klær blekes ofte først med klor, og farges deretter med fargestoffer som kan inneholde tungmetaller som nikkel og kopper. Begge prosesser skylles ut med vann, med det resultat at grunnvannet i området forgiftes.

Organisasjonen Etisk forbruk anbefaler forbrukerne å kjøpe sine forbruksvarer i spesialforretninger, og alltid spørre hvor lang levetid produktet forventes å ha. Gode garantiordninger kan gi et tips om dette. Den bevisste forbrukeren bør også spørre om varen kan repareres, og det kan ofte lønne seg å kjøpe gode kvalitetsprodukter av holdbare materialer som varer lenger og gir en bedre brukeropplevelse.

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt