Fagstoff

Yrkesfaglig fordypning

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Prosjekt til fordyping

 

På vg1 er det viktig å skaffe seg kunnskap rundt ulike materialer og teknikker som du senere vil ha behov for, opp mot ditt valg av yrke.

FrisørFrisørelever jobber med modellhoder

Design og håndverk Vg1 kan være starten på å utdanne seg til et sekstitalls yrker. Her vil du finne noe stoff om noen av de mest populære.

Kanskje er du en av dem som allerede har bestemt deg for hva du vil bli, og derfor vil jobbe målrettet med det faglige innholdet som er mest relevant for nettopp det yrket. Kanskje er du en av de mange som ikke helt vet hvilket yrke du kan tenke deg. Du har imidlertid alltid vært flink til å forme ting med hendene, og kan godt tenke deg å begynne med et praktisk håndverk.

Det er for deg vi har laget disse fagsidene, som viser mange av utdanningene som det er laget Vg2-fagplaner for, eller de elleve av tretten såkalte særløpsfagene som du må starte i lære etter Vg1 for å utdanne deg til.

Lærling eller lærekandidat

Den ordningen som gir minst formell kompetanse heter opplæringskontrakt. Dette er en avtale med bedriften som er mer individuelt tilrettelagt, ettersom eleven sannsynlegvis ikke vil greie alle kompetansemålene innen avsatt tid. Eleven er ein lærekandidat som ikke vil få fagbrev. På slutten vil eleven ha en kompetanseprøve som dokumenterer grunnkompetansen. Som lærekandidat kan en underveis oppgraderes som lærling om man ser det er mulig. 

Den tradisjonelle lærekontrakten som fører fram til fag- eller svenneprøve som bygger på kompetansekravene i læreplanen for faget, kalles lærling. Du har status som lærling etter å ha gått et eller to år i videregående opplæring på yrkesfag, og skal etter to eller tre år ta en fag- eller svenneprøve som igjen vil gi deg svenne- eller fagbrev. For å gå opp til prøven må du ha bestått alle programfagene og fellesfagene.

Lykke til med valg av yrke!

Mange av de yrkene Design og håndverk Vg1 kan føre til er ”smale”. Det vil si at det er få bedrifter og få yrkesutøvere innenfor mange av disse håndverksyrkene. Har du bestemt deg for hva du vil satse på, og det er vanskelig å finne en bedrift som vil ta inn lærlinger, kan du kontakte Norsk Handverksutvikling på Maihaugen i Lillehammer eller opplæringskontoret i det fylket der du bor. Faglærer og rådgiver på skolen vil sikkert kunne hjelpe deg.

Å velge et yrke er et av de viktigste valgene vi gjør i livet. Heldigvis er det mulig å ombestemme seg underveis. Vårt håp er at disse sidene skal gjøre det lettere for deg å foreta et riktig valg første gang.

Oppgaver

Aktuelt stoff for