Fagstoff

Kommunikasjon uten intensjon

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Kimino. Foto. Kimono 

Kommunikasjon er ikke alltid intendert, det vil si sendt med hensikt. Da kan vi tale om kommunikasjon uten intensjon1 . Her skal vi se på et eksempel på hvordan et budskap kan sendes uten at det er intendert.

 

Eksempel:
Ved en anledning besøkte en gruppe japanske leger et norsk sykehus. De fikk hilse på sine norske kolleger og studerte organisasjon og utstyr. De ble spurt hva de syntes, og alle var tilsynelatende meget godt fornøyd med et vellykket besøk.

 

Om kvelden var nordmennene og japanerne sammen på en restaurant, og etter noen glass ble stemningen mer gemyttlig. Japanerne ble igjen spurt om hva som hadde gjort inntrykk på dem, og da kom sannheten frem. De var sjokkert! Det som hadde gjort mest inntrykk på dem, var at de hadde sett hvitkledde prostituerte som stod og røykte foran hovedinngangen til sykehuset! Noe slikt hadde de aldri sett i Japan!

Nå kan vi tenke oss hva japanerne vil fortelle når de kommer tilbake til Japan. De vil sannsynligvis ikke beskrive det norske sykehuset, men den sjokkerende observasjonen de gjorde: At horene stod ved hovedinngangen! Kan du tenke deg – men det er helt sant, for de hadde sett det med sine egne øyne. Det er ikke bare japanere som opplever dette, og etter hvert blir det nok også mer vanlig at kvinner røyker på offentlige steder også i Japan. Men mange afrikanere vil se det på samme måten: Kvinner som røyker offentlig er "bad girls".

Episoden viser med all tydelighet at kommunikasjon ikke bare dreier seg om intendert (villet) sending av meldinger. Like viktig er avkodingen av de tegn, meldinger eller situasjoner som oppstår i et møte mellom mennesker. Mottakerne avkoder selvsagt ut fra sitt eget ståsted; de har ikke andre referanserammer enn de som de med sitt virkelighetsbilde har konstruert.

I eksemplet ser vi at japanerne ikke kjente norske røykelover for sykepleiere, og deres konklusjoner er ganske klare og sjokkerende!

Episoden understreker et viktig poeng, nemlig at mottakeren kan gi mening også til tegn som ikke er sendt med hensikt (intendert). Bevisst eller ubevisst kan mottakeren trekke slutninger ut fra det hun eller han observerer og ut fra tidligere erfaringer.

Vi kan bruke Kulturfiltermodellen  og sette japanerne som mottakeren i trekantkulturen. Mottakeren "henter inn" et ikke-verbalt tegn og avkoder det ut fra sin trekant-referanseramme. I dette tilfellet dreier det seg om en melding som ikke engang var tenkt sendt fra sykepleiernes side – altså en kommunikasjon uten intensjon.

 

Oppgaver

1. Se på dette skiltet. Hva er intendert kommunikasjon? Og hva tror du blir den ikke-intenderte?


Kommunikasjon uten intensjonKommunikasjon uten intensjon
2. Forklar hvordan vi kan kommunisere noe til andre uten at vi har til hensikt å kommunisere. Hvordan foregår kommunikasjon uten intensjon?


3. Finn eksempler på at du som mottaker tillegger mening til uttrykk (ord, kroppsspråk, hendelser) som ikke var ment som en kommunikasjon.

Relatert innhold