Fagstoff

Varmepumper pumper varme inn i huset

Publisert: 28.08.2009, Oppdatert: 06.06.2018
En varmepumpe kan overføre varme fra et sted med lav temperatur, til et sted med høyere temperatur, for eksempel fra utelufta til innelufta.

Fasade på boligblokk med mange varmepumper. Foto.

For å forstå hvordan dette henger sammen, er det nødvendig å vite hva som ligger i begrepene kondensasjonKondensasjon er faseforandring fra gass til væske. Når en gass blir avkjølt, kan den kondensere. Dette kan også oppnås ved å komprimere gassen.Vanndamp som kondenserer på en kald overflate, kalles dogg. og fordampingFordamping er faseforandringen fra væske til gass. Det vil bestandig foregå en viss fordamping fra en væske. Ved økende temperatur eller avtagende trykk vil fordampingen bli større. Fordamping krever energi. Når en væske koker, vil all tilført energi gå med til fordamping., og kjenne til sammenhengen mellom varme, temperatur og trykk.
Relatert innhold