Fagstoff

Hva er kommunikasjon?

Publisert: 12.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Kommunikasjon med barn

"Kommunikasjon er for samspill det som pusten er for å leve." Dette utsagnet blir tilskrevet den danske filosofen og forfatteren Søren Kierkegaard (1813–1855). Diskuter grunner til at han la så stor vekt på kommunikasjon. Er du enig?

 Togtur. Foto. Togtur  

Vi bruker ordet kommunikasjon når vi snakker om så forskjellige ting som veier og jernbaner, radio og fjernsyn, om mobiltelefoner og Internett, og om det å møtes ansikt til ansikt for å snakke med hverandre. Vi skal her konsentrere oss om menneskelige møter i form av samtale, verbal kommunikasjon, eller ikke-verbal kommunikasjon der kroppsspråket er i fokus.

Denne delen om kommunikasjon består av følgende underpunkter:

Ordet ’kommunikasjon’ bygger på det latinske ordet communis, som vi gjenkjenner i det engelske ordet common og i det norske ordet kommune. Det har altså noe med fellesskap å gjøre. Vi kan kanskje si at kommunikasjon er å skape fellesskap. Veier og jernbaner bidrar til kontakt og fellesskap, det gjør også telefon, e-post og SMS og alle andre kommunikasjonsmidler.

 

Fotballspillere i diskusjon. Foto.Fotballspillere i en heftig krangel, eller nære venner?  

Vårt hovedfokus her skal være den kommunikasjon som oppstår når mennesker møtes ansikt til ansikt. Men vi skal også se på andre kommunikasjonssituasjoner.

Eksempel
I sin bok Møter mellom mennesker (Dahl 2001:74)1  forteller Øyvind Dahl om et legemiddelfirma som skulle markedsføre sitt nye produkt, nemlig en hodepinetablett i ulike land. Markedsførerne i firmaet tenkte at følgende tegneserie kunne forstås i alle kulturer.


Jente har ondt i hodet, tar tablett, blir bra. Tegneserie. Pilletrøbbel   

Markedsføringen gikk bra i Europa og Amerika, men i Nord-Afrika ble den mislykket. Ikke en eneste hodepinetablett ble solgt. Hva kunne grunnen være? 

svar

I Nord-Afrika er språket arabisk. Det leses fra høyre mot venstre. Det gjelder også tegneserier! For en araber er det den naturlige og ’riktige’ måten å lese på.

skjul

Dette er et godt eksempel på hva som er viktig å ta hensyn til når det gjelder kommunikasjon. Mennesker er ikke postkasser som en bare kan putte ny informasjon inn i. Mennesker er fortolkere av mening. Enhver kommunikator tolker tegn, lyder, ord og atferd ut fra sitt eget ståsted, sin egen referanseramme. Vi har ikke noen annen måte å forstå på enn å bygge på erfaringer, kunnskap og tidligere fortolkninger som vi har tilegnet oss.

  Oppgaver til "Hva er kommunikasjon?" 

Oppgaver