Oppgave

Allusjon

Publisert: 04.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Oppgave 1

Allusjon til et dikt

Les diktet "Roser er døde" av elev Ingrid Flatland Larsen nedenfor.

 1. Hele dette diktet er ei hentydning til en annen tekst. Hvilken?
 2. Budskapet i dette diktet står i klar kontrast til budskapet i originalen. Hvilke ord understreker denne kontrasten?

 

 

Roser er døde

Roser er døde

Fioler er grå
Druer er sure
Når DU er like så.

 

 

Oppgave 2

Allusjon i reklamefilm

Tips

 • Trenger du hjelp til å løse oppgava? I nettbiblioteket til Ivar Aasen-tunet finner du visa om Per Spelmann.

 

Se reklamefilmen Per Spellemann fra Fjordland.

 

 1. Hovedpersonen og historia han forteller, er en allusjon til ei kjent folkevise. Forklar hva film og vise har felles.
 2. Hvordan passer historia om Per Spel(le)mann sammen med produktene til Fjordland?

 

 

Oppgave 3

Allusjon i et dikt

Les diktet "At være, eller?" av Ina Schmidt.

 

 1. Hvilket kjent sitat av en engelsk forfatter skjuler seg bak denne teksten?
 2. Hva slags SMS kan det være personen i diktet venter på, tror du?
 3. Har originalsitatet noe å si for hvordan du oppfatter teksten? Begrunn svaret ditt.

 

 

 

At være, eller?


Er der en sms
eller er der ikke en sms
Det er spørgsmålet

 

 

Oppgave 4

Allusjon i reklame

Den britiske kjøpesenterkjeden Selfridges brukte i 2006 følgende slagord i en av sine reklamer: "I shop, therefore I am".

 

 1. Hvilket berømt sitat har de lånt og laget sin egen vri av?
 2. Hvem er det som formulerte originalsitatet?
 3. Forklar hva originalsitatet betyr.
 4. Hva slags budskap formidler Selfridges med sin variant av utsagnet?
 5. Syns du Selfridges har skapt et godt slagord? Grunngi svaret ditt.
 

 

Oppgave 5

Allusjon i ei fortelling

Les innledninga til fortellinga "Vinterreisande" av Odny Bjordal:

 

 1. Finn og beskriv allusjonen i teksten.
 2. Når på året utspiller handlinga seg? Prøv å tidfeste den så presist som mulig ut fra opplysningene du finner i tekstutdraget.

 

 

"Me hadde ikkje vaska golvet, men ved var boren inn, og etasjeomnen stod og dura. Under låg Rufso, gamlakjetto, og over omnen hang bleiene til litlebror min. Luka i taket var opna på gløtt for å sleppa ein lunk opp til lemen der me sov alle sju: Litleguten attmed mammo og papen, me jentene to og to andføtes på halmmadrasser i skuvsengene."

 

 

Oppgave 6

Allusjon i et bilde

Opera under vann av Rolf Groven. Kunstverk.   

Her ser du bildet "Opera under vann" av Rolf Groven.

 

 1. Her har kunstneren lånt et motiv fra et berømt bilde av en annen norsk kunstner. Hva heter dette bildet, og hvem har malt det?
 2. Hvilket operahus er avbildet i Rolf Grovens maleri?
 3. Hvordan tolker du dette bildet? Grunngi svaret ditt.

 

 
Relatert innhold

Faglig

Generelt