Fagstoff

Subjektivt bilde

Publisert: 24.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fra tilskuer til deltaker - iallfall nesten!

I en tegneserie blir handlingen stort sett presentert utenfra. Med dette mener vi at leseren følger personene på kort eller lang avstand. Men tegneren har også mulighet til å la oss få oppleve handlingen sett med øynene til en av personene. Dette virkemidlet kaller vi subjektivt bilde.

I bilderekka nedenfor finner vi et eksempel på bruk av subjektivt bilde: På bildene én og tre ser vi mannen utenfra, mens vi på bilde to ser ulven slik mannen som står foran den, selv oppfatter den.

Thorgal.ilustrasjon.Thorgal