Oppgave

H2O

Publisert: 13.08.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Oppgave 1

Spørsmål til teksten

Bilde av frådende, grønnhvite vannmasser  

Les teksten "H2O" og jobb deretter med spørsmåla:
 1. Beskriv kort situasjonen de to personene i fortellinga befinner seg i.
 2. Hvordan er forholdet mellom de to? Er de søsken, kjærester, kamerater? Finn indisier i teksten som støtter antakelsen din.
 3. Forklar uttrykket "det er Darwin som kicker inn". Hvem var Darwin, og hva er det jeg-personen sikter til med dette uttrykket?
 4. Det fins flere frampek i novella som gir hint om hvilken utgang situasjonen mest sannsynlig vil få. Kan du finne dem?
 5. Tittelen på novella er "H2O". Hva betyr dette, og hvor er symbolet henta fra? 
 6. Harmonerer tittelen med stemninga i novella, eller står tittelen i kontrast til den?
 7. Hvorfor valgte forfatteren denne tittelen, tror du?
 8. Hva kaller vi den type slutt som forfatteren har valgt?
 9. Hva er uvanlig ved tekstoppsettet, sammenlika med "vanlige" fortellinger? Beskriv.
 10. Hvordan underbygger forma innholdet i denne novella?

 

Du kan også lytte til teksten:

 

 

 

 

 

Oppgave 2

Skriv videre

Kortteksten "H2O" overlater mye til fantasien. Velg ei av skrive-oppgavene nedenfor og dikt videre:

 

 • Skriv hva som skjer de neste fem minuttene, slik at vi vet hvordan historia ender.
 • Skriv hva som skjer før de to havner i denne situasjonen. Skjer det ei ulykke eller ei kriminell handling i forkant?
Du kan godt bytte forteller om du vil, men prøv å bevare stilen!

 

 

 

 

 

 
Relatert innhold

Faglig

Generelt