Fagstoff

Nyttige adresser når du arbeider med kost og ernæring

Publisert: 25.03.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Frokost

Her finner du lenker til noen av de nettstedene du kan få bruk for i arbeidet med mat og ernæring.

Kost og ernæring er et stort og spennende område som du kan bruke mye tid på å fordype deg i dersom du ønsker det.

Gutt som jobber med PC. Illustrasjon.Niels Henrik jobber med pc 

 

 

Vi får stadig ny kunnskap om hvordan kostholdet virker på helsa vår. Som barne- og ungdomsarbeider skal du holde deg faglig oppdatert. Det betyr at du må følge med slik at du får med deg de endringene som skjer til enhver tid.

 

 

Tegning av gutt som skriver. Illustrasjon.Å søke informasjon 

Du finner mengder med fagstoff med å søke på nettet, men husk å være kritisk til det du finner, for det er ikke alt som er like seriøst. Her er noen nyttige adresser:

Lovdata

Her finner du en rekke lover som omhandler kost og ernæring.

Mattilsynet

Mattilsynet forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat (matkjeden fra jord og fjord til bord).

Helsedirektoratet

Dette er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Helsedirektoratet jobber blant annet med folkehelse, levekår, primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester. I tillegg jobber de med tverrgående arbeidsområder som psykisk helse, rus, helseøkonomi og finansiering og administrasjon.

Regjeringen

Her vil du kunne finne mye fagstoff om kosthold, men deler av det kan være vanskelig.

Matportalen

Matportalen presenterer forbrukerrettet informasjon fra offentlige myndigheter og forskningsmiljøer. Hovedvekten er på sunn og trygg mat.

Diabetes

Fagstoff om diabetes.

NAAF

Norges Astma og Allergiforbund

Du kan også finne fagstoff på sidene til de ulike opplysningskontorene. Adressene til opplysningskontorene finner du i kokeboken eller ved å søke på nettet.

Gjør deg kjent på nettstedene over

Noter ned adresser på andre gode nettsteder du finner.

Relatert innhold