Fagstoff

Marte planlegger egen bedrift

Publisert: 10.05.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Martes kjøkken

Den som vil starte bedrift, må tenke nøye gjennom om det er realistisk å få dette til. Her følger vi Marte som utdanner seg til kokk og drømmer om å starte sitt eget cateringfirma – hun vil lage mat som hun kjører rundt til bedrifter og private.

Den som vil starte bedrift, må tenke nøye gjennom om det er realistisk å få dette til. Er forretningsideen din god nok? Er DU god nok til å gjennomføre den? Hvilke utfordringer vil du komme til å møte?


 

 

En systematisk gjennomgang av slike spørsmål kan gjøres som en såkalt SWOT-analyse. Dette er en engelsk forkortelse for disse punktene:
  • Strengths: Hva er styrken ved ideen din, og hva er din styrke som gjør at du vil kunne gjennomføre dette?
  • Weaknesses: Hva er svakhetene ved deg som "gründer" og ideen din?
  • Opportunities: Hvilke muligheter ligger i markedet og omgivelsene dine?
  • Threats: Hvilke trusler ligger i markedet og omgivelsene dine – hva kan velte prosjektet ditt?
Marte planlegger å starte ny bedrift.foto.Mediesenteret HiB
Opphavsmann: Høgskolen i Bergen
 

 

Her kan du følge Marte som holder på å utdanne seg til kokk og drømmer om å starte sitt eget cateringfirma; hun vil lage mat som hun kjører rundt til bedrifter og private. Marte gjennomfører en SWOT-analyse på sin egen måte ...

 

Martes kjøkken
Leverandør: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
 
Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold

Generelt