Fagstoff

Om dette kapitlet

Publisert: 10.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Basiskunnskap


  • Dette kapitlet inneholder e-forelesninger og noe fordypningsstoff om ordklasser, setningsledd og setninger i norsk.
  • Dersom du behersker lærestoffet i e-forelesningene, er du godt rustet for arbeidet med de språklige emnene på Vg1, Vg2 og Vg3.
  • Du skal blant annet kunne sammenlikne norsk med andre språk, og du skal kunne beskrive likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk. Da trenger du et fagspråk, og dette fagspråket kan du lære deg her.

Andre gode grammatikk-sider:

Norsk nettskoles grammatikksider

Grundig og oppdatert presentasjon med oppgaver, beregnet på ungdomstrinnet. Kvalitetssikret av Høgskulen i Volda.


NDLA-arkivet

I NDLA-arkivet finner du en mer omfattende gjennomgang av språklæren.