Fagstoff

Ergonomi

Publisert: 06.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Ordet ergonomi kommer fra de greske ordene ergon, som betyr arbeid, og nomos, som betyr naturlov. Ergonomi er et bredt fagfelt, men i denne oversikten brukes begrepet som en betegnelse på hvordan en arbeidsprosess kan påvirke helsen i ulike arbeidssituasjoner. I all hovedsak er det muskel- og skjelettsystemet som påvirkes av ergonomi.

Riktig skjerminnstilling. Illustrasjon.Riktig skjerminnstilling.  

 

 

Snekrer i knestående stilling. Foto.Knestående arbeid.   

 

 


Eksempel på skuldertøyning. Foto.Skuldertøyning
Opphavsmann: NIH
   

 

 

 

Denne leksjonen inneholder:

Arbeidsstillinger

Her finner du et utvalg av filmer og bilder med tekniske beskrivelser av forskjellige arbeidsstillinger. Hvordan bør vi løfte, dytte, dra og sitte?

Belastningslidelser

Her vil du finne informasjon om lidelser knyttet til skulder, nakke, korsrygg, kne, hånd og albue. Hvilke mekanismer virker inn, og hva er de vanligste årsakene til at smerte oppstår? Alle beskrivelsene har illustrasjoner av smertepunktene.

På disse sidene finner du også forslag til øvelser som kan virke avlastende. Forslagene ligger som videoklipp i lenkesamlingen.

Skadeforebygging innenfor ulike yrker

Her finner du en oversikt over hva slags belastninger vi utsetter oss for i forskjellige yrker. Oversikten inneholder forslag til forebyggende trening og ergonomiske tilpasninger.

Viktigheten av god ergonomi

Ifølge tall fra Arbeids- og velferdsetaten er muskel- og skjelettplager årsak til nesten 50 prosent av alle sykmeldinger i Norge og til nesten 35 prosent av alle uførhetstilfeller. Skader på muskel- og skjelettsystemet er dermed den klart største diagnosegruppen i begge tilfeller.


Det er usikkert i hvor stor grad arbeidsmiljøet forårsaker skadene. Flere offentlige rapporter anslår at arbeidsrelaterte plager utgjør ca. 1/3 av årsakene til fravær.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Generelt