Fagstoff

Hvorfor ser vi det vi ser?

Publisert: 07.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Bilder vekker assosiasjoner.
 • Hvis du liker sol og bading, blir du kanskje glad når du ser dette bildet, og du begynner plutselig å se fram til neste sommer...
Ingjerstrand Bad i Oslo.foto.Ingjerstrand Bad, Oslo  

Hvorfor ser vi det vi ser?

galleri knapp.ilustrasjon.Galleri-knapp 
 • Besøk galleriet og se flere eksempler!
 • Klikk på knappen eller bruk lenken i høyrefeltet.

Bilder kan tolkes forskjellig. Hvordan vi oppfatter et bilde, er avhengig av flere forhold:

 • Kunnskaper
  Hva vi får lest ut av et bilde, kan være avhengig av vår allmennkunnskap, kulturkunnskap, historiekunnskap og fagkunnskap.
 • Personlige erfaringer
  Egne erfaringer, interesser og personlig smak påvirker vår oppfatning av et bilde.
 • Kontekst
  Konteksten
  , det vil si sammenhengen som et bilde står i, har også betydning for tolkningen.
Relatert innhold

Generelt