Fagstoff

Bobler og effektlyder

Publisert: 24.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bobleformen gir tilleggsinformasjon

Lyddelen i seriene kommer vanligvis som bobler. Bobleformen viser om lyden er høy eller lav, brå eller vedvarende. Den viser også hvor lyden eller stemmen kommer fra og hvilken type lyd det dreier seg om.

Eksempler på bobler og effektlyder.ilustrasjon.Bobler og effektlyder 

 

Effektlyd

Effektlyd er lyd som kommer i tillegg til dialog. Effektlyder tegnes gjerne inn som egne grafiske elementer som blir en del av bildet, som i eksemplet nedenfor:

Effektlyder.ilustrasjon.Effektlyder  

 

Oppgaver