Oppgave

Analyse av et tegneseriealbum

Publisert: 04.10.2009

Oppgave

Analysér et seriealbum som inneholder en sammenhengende historie. Du kan gjerne bruke punktene nedenfor som grunnlag for analysen.

Grunnleggende informasjon

Begynn med de "harde fakta".

Les mer
 • Tittel på albumet, produksjonsår, forlag
 • Opplysninger om tegner og forfatter (dersom det er ulike personer)
 • Sjangerplassering: Handler det om humor, eventyr, science fiction, fantasy eller en annen tegneseriesjanger?
 • (eventuelt) annen viktig informasjon om verket
 • Kort sammendrag av handlingen
skjul

 

Dramaturgi

Beskriv dramaturgien (spenningsoppbygningen).

Les mer
 • Hva setter handlingen i gang, og hvordan oppstår problemene?
 • Har albumet bare én hovedkonflikt, eller fins det flere delkonflikter?
 • Hvordan mestrer personene det som skjer, og hvordan utvikler handlingen seg?
 • Når kommer vendepunktet i fortellingen?
 • Hva er det dramatiske høydepunktet?
 • Hvordan avrundes fortellingen?
skjul

 

Personskildring

Beskriv rollene til de enkelte personene.

Les mer
 • Hvem er protagonist (helt), og hvem er antagonist (motstander)?
 • Fins det karakterer som er mer faste typer? Er det for eksempel noen vi kan kalle ”klovnen”, ”den sure” eller ”den modige”? Er det andre som vi kan gi karakteriserende navn?
 • Er det noen vi har sympati for, men som ikke er helt? Hjelpere, for eksempel?
 • Virker personene tilfeldig valgt ut, eller representerer de noe mer enn seg selv? Hva representerer de i så fall?
skjul

 

Tema og budskap

Hva skal historien egentlig fortelle oss?

Les mer
 • Går det an å finne et tydelig tema? (Her lønner det seg å gå tilbake til konflikten som helten kommer opp i.)
 • Opplever du at tegneren/forfatteren vil si oss noe spesielt om menneskene, samfunnet, om politikk eller tidsaktuelle saker med historien sin?
skjul

 

Visuelle virkemidler

Beskriv noen virkemidler som du ser på som karakteristisk for stilen forfattaren har valgt.

 

Les mer

Du kan for eksempel velge noen av disse punktene:

 • Beskriv hvordan tegneren bruker ruter, bildeutsnitt, bildevinkler, forgrunn, bakgrunn osv.
 • Hvordan bidrar disse virkemidlene til at handlinga skyter fart eller eventuelt blir bremsa?
 • Hvordan bygger tegneren opp de enkelte rutene (komposisjon)?
 • Kan du si noe om fargebruken? Kontrastbruk?
 • Ser du andre virkemidler?
skjul

 

 

Språk

Se nærmere på språkbruken i dialoger og kommentartekster.

Les mer
 • Hva slags uttrykksmåter bruker personene? Dagligdags eller  høytidelig språk, slang, dialekt?
 • Fins det personer som har helt spesielle måter å snakke på?
 • Hvordan vil du beskrive boblene?
 • Blir det brukt lydmalende ord? Hvilke ord, og i hvilken sammenheng blir de brukt?
skjul

 

Samlet vurdering

Gi en sluttvurdering av albumet.

Les mer
 • Hvordan har tegneren utnyttet de visuelle virkemidlene i tegneserien?
 • Er handlingen spennende og godt bygd opp?
 • Hvordan er forholdet mellom tekst og bildespråk? Utfyller de hverandre?
 • Finner du likhetstrekk med andre tegneserier du kjenner?
skjul

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Generelt