Fagstoff

Setningsledd

Publisert: 10.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Byggeklossene i setningen

Setninger er bygd opp av setningsledd. En norsk setning inneholder alltid setningsleddene subjekt og verbal. I tillegg kan den inneholde andre setningsledd: direkte objekt, indirekte objekt, predikativ og adverbial. Hvert setningsledd har sin oppgave eller funksjon i setningen. Noe forenklet kan vi si at

  • verbalet forteller oss hva som skjer
  • subjektet utfører det som skjer
  • det direkte objektet betegner den som blir rammet av handlingen
  • det indirekte objektet betegner den som drar nytte eller tar skade av handlingen
  • predikativet beskriver subjektet nærmere
  • adverbialer forteller oss om omstendighetene rundt handlingen: når, hvor, hvordan, hvorfor osv. noe skjer.
Ikon for e-forelesningE-forelesning

E-forelesninger

På de følgende sidene finner du seks e-forelesninger om setningsledd i norsk. I slutten av hver e-forelesning ligger det en enkel interaktiv oppgave og en oppsummeringsoppgave, slik at du får testet om du har fått med deg det viktigste.