Oppgave

Striper med skjulte budskap

Publisert: 24.09.2009, Oppdatert: 14.10.2015

Oppgave

Velg ut noen vanlige striper i aviser eller på internett (aktuelle nettadresser finner du under oppgavene).

  • Hvordan blir etter ditt syn enkelte grupper av mennesker (for eksempel barn, kvinner, menn, funksjonshemmede, innvandrere, eldre) framstilt i stripene?
  • Hvordan vil du beskrive holdningene til personene i stripene, for eksempel til alkohol og ungdomskultur?

 

Relatert innhold