Oppgave

Analyse av en tegneseriestripe

Publisert: 10.09.2010
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
zdzdf© Frode Øverli

Oppgave 1

Velg deg en tegneserieside eller -stripe og analyser formspråk og virkemidler. Du kan for eksempel bruke en av sidene som det ligger bildelenke til i høyrespalten, eller en av stripene på denne siden.


Se nærmere på følgende:

 • Hvordan brukes bildeutsnitt og bildevinkler?
 • Hvordan fortelles det med bobler?
 • Hvilke formater har rutene?
 • Hvordan er figurene plassert i rutene?
 • Hvordan er rutene plassert i forhold til hverandre?

 

Oppgave 2

Velg ut en enkeltrute og se nærmere på komposisjonen (oppbygningen) av bildet. Stikkord er:

 • Hva viser bildet? Hva skal det fortelle?
 • Forgrunn og bakgrunn (eventuelt også mellomgrunn)
 • Dybde
 • Linjer i bildet
 • Kontraster
 • Lys og skygge
 • Forskjellige tolkningsmuligheter

sfsdHøgskolen i Bergen