Fagstoff

Ruter

Publisert: 24.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Breddeformat og høydeformat

 • Breddeformat (liggende format) brukes først og fremst når mye skal vises i rutene. Det egner seg godt for å vise landskap, miljøer og større folkemengder.
 • Høydeformat (stående format) gir mer fortetning i bildet. Det er gjerne konsentrert om én eller få personer.

Tegneserie, Captain america. illustrasjon.Captain America 

Andre formater

 • Andre formater brukes for å forsterke innholdet, slik som i klippet nedenfor fra serien Batman. Ruteformen tilpasser seg handlingen.
 • I dette tilfellet består ruta av tre bilder som viser et fall og en redningsaksjon i lufta. Bildene skal gjøre det tydelig at alt skjer i rasende fart og på vei ned mot bakken.
 • Både skrålinjene som deler opp bildeflaten, og leseretningen - bildene skal leses ovenfra og ned - forsterker leserens opplevelse av fallet.
Batman/deadman.ilustrasjon.Batman/Deadman   

Flere ruter oppå hverandre

 • Rutene trenger ikke stå ved siden av hverandre. Noen ganger fortelles historien ved hjelp av ruter som ligger oppå andre bilder.
 • I utdraget fra Miracleman nedenfor starter tegneren med et stort bilde av en kjempe som står foran Miracleman. Deretter fokuserer tegneren på Miracleman. Han får egne ruter, og rutestørrelsen øker i takt med dramatikken.

Miracleman.ilustrasjon.Miracleman 

Veksling mellom format og størrelser

 • I en actionserie er det viktig å veksle mellom ulike ruteformat, og gjerne bruke de små rutene til å beskrive detaljer og handlingsgang i korte klipp.
 • En viss variasjon er nødvendig uansett for å unngå at sidene blir oppfattet som ensformig og kjedelige. 

Batman.ilustrasjon.Batman  

Relatert innhold