Fagstoff

Innsamling av personopplysninger

Publisert: 16.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Blomst

Det er viktig at du kjenner de lovene og reglene som er knyttet til innsamling av personopplysninger.  Lovverk endres stadig, derfor må du holde deg oppdatert. Når du samler inn opplysninger om barn og ungdom, må du være ekstra oppmerksom. Barn har ikke den samme innsikten som voksne har om hvordan opplysninger kan brukes og spres.

bildet viser en åpen bok med små tekst iLovverk

Det er to hovedgrunner til at vi må være ekstra forsiktig med opplysninger vi samler inn om en person:

  • Kravet til taushetsplikt

Taushetsplikten har strenge regler når det gjelder opplysninger vi får om barn og unge. Dette gjelder også opplysninger du får under observasjon.

  • Reglene for å samle inn og oppbevare personopplysninger

Alle som skal samle inn og oppbevare personopplysninger, må forholde seg til personopplysningsloven med forskrifter.

For skole, SFO og barnehage gjelder spesielt §7–20 og §7–21.

Når du skal observere et barn, må du anonymisere personopplysningene om barnet. Det er mange måter å gjøre dette på, men en måte kan være å bruke initialene til barnet og hvor gammelt barnet er når du observerer det.

Eksempel: Du skal observere Petter Larsen som er fem år og to måneder gammel. Da kan du skrive P.L.g,5,2 for å anonymisere. P.L er initialene hans, g står for gutt, og 5,2 for alder.

Behandling av personopplysninger om barn i barnehage og skole er unntatt melde- og konsesjonsplikt, men man skal likevel være varsom når man samler inn opplysninger om barn og unge.

I tillegg kan du ha nytte av å søke på Datatilsynet, der du kan finne mye nyttig stoff om personvern i barnehage og skole. Der får du svar når usikker på hvordan du skal håndtere personopplysninger.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold