Fagstoff

Hjerte- og karsykdommer

Publisert: 27.08.2010, Oppdatert: 28.09.2017

Huskelappen

Blodet er kroppens transportsystem.

 

Hovedoppgaven er å bringe næringsstoffer og oksygen ut til alle kroppens vev og celler.

 

Uten slik tilførsel vil ikke cellene kunne leve.

Blodomløpet og hjertet

Sykdommer i hjertet og blodårene vil kunne føre til at tilførselen av oksygen og næringsstoffer til cellene reduseres eller stopper opp.

Koronar

Det som har med hjertets kransårer (kransarterier) å gjøre. Hjertet heter cor på latin. Den medisinske betegnelsen på sykdom i hjertet er koronar sykdom. Illustrasjonen viser hjertet og kransarteriene (røde) som forsyner hjertemuskelen med blod.

Koronararterier

Aterosklerose

Aterosklerose er fettavleiringer på innsiden av arterieveggene. Aterosklerose ble tidligere kalt åreforkalkning. Høyt kolesterolnivå og høyt blodtrykk er tilstander som gir økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

 

Aterosklerose   

 

Måten vi lever på kan gi økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

 

Overvektig man med øl og sigarett  

Hjerte- og karsykdommer omfatter en hel rekke sykdommer som arter seg på ulike måter. Blant de hyppigste finner vi sykdom i kransarteriene som leder blod til selve hjertemuskelen. Hjerteinfarkt er en slik sykdom. Hjerneslag og blodpropper andre steder i kroppen er også alvorlige sykdommer.

Hjerte- og karsykdommene skyldes at det dannes belegg på innsiden av blodårene som gjør dem trangere. Dette heter aterosklerose. Når blodårene blir trangere, blir blodgjennomstrømningen hemmet, og cellene får dårligere tilførsel av oksygen og næringsstoffer. Noen ganger løsner biter av belegget i åren og følger med blodstrømmen. Når blodet fordeles til tynnere årer i kapillærene, kan denne biten tette åren helt. Da har vi en blodpropp. Cellene som skulle fått blod fra akkurat denne kapillæråren, vil dø dersom blodforsyningen ikke blir gjenopprettet.

Utviklingen av alvorlig hjerte- og karsykdom henger sammen med høyt blodtrykk og høyt innhold av fettstoffet kolesterol i blodet. Dersom en legeundersøkelse avdekker disse symptomene, vil man få beskjed om å være på vakt. Vi vet at livsstil og kosthold påvirker blodtrykk og kolesterolnivå, og endringer i levesett vil derfor være et viktig forebyggende tiltak.

Risikofaktorer

Hjerte- og karsykdommer kan være arvelig. En person som har nære slektninger med hjerte- og karsykdommer, eller vet at nære slektninger har forhøyet kolesterol, bør søke råd hos lege. Dette gjelder også hvis en selv har høyt blodtrykk eller sukkersyke. Legen vil da kontrollere kolesterolnivået og måle blodtrykket.

Vi vet også at måten vi lever på, kan gi økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Viktige faktorer ved livsstilen vår er:

 • kosthold med mye fett og sukker
 • for mye mettet fett og for lite umettet fett
 • overvekt
 • lite fysisk aktivitet
 • stort alkoholinntak
 • røyking
 • stress

Gjennom egenbehandling kan den enkelte selv påvirke risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer. I noen tilfeller trengs imidlertid behandling med medikamenter i tillegg.

jon

Utfordringer til deg

 1. Hva er hjerte- og karsykdommer? Nevn eksempler på noen slike sykdommer.
 2. Hva er kolesterol, og hvorfor måler man kolesterolinnholdet i blodet?
 3. Hva er aterosklerose, og hvorfor er dette så farlig?
 4. Hva kan høyt blodtrykk være et symptom på?
 5. Hvilke risikofaktorer knyttet til livsstil øker faren for at vi utvikler hjerte- og karsykdommer?
 6. Hva kan egenbehandling for å motvirke høyt kolesterol og høyt blodtrykk gå ut på?
 

Oppgaver

Generelt