Fagstoff

Ordklasser

Publisert: 10.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Ti ordklasser

Ordene i det norske språket blir til vanlig delt inn i ti grupper eller ordklasser. Du har lært om disse ordklassene i grunnskolen, men om du vil sjekke om kunnskapen fremdeles sitter, kan du gjøre det her!

lenke til e-forelesingE-forelesning 

E-forelesninger

På de neste sidene finner du seks e-forelesninger om ordklasser i norsk. I slutten av hver e-forelesning ligger det en enkel interaktiv oppgave og en oppsummeringsoppgave, slik at du får testet om du har fått med deg det viktigste.

Ord med ulike egenskaper

Når vi deler inn ordene i språket vårt i ordklasser, ser vi på tre slags egenskaper ved dem:

  • om ordene kan bøyes eller ikke
  • hva slags betydning de har
  • hvilken jobb de gjør i setningen

Bøyning

Substantiv er en ordklasse som kan bøyes, for eksempel penn - penner. Interjeksjoner derimot er ubøyelige og har derfor alltid samme form: Huff! Ja!

Betydning

Ordklasser kan ha en bestemt type betydning. Verb beskriver en handling, en prosess eller en tilstand: å gå, å rødme, å hvile. Substantiv på sin side er navn på personer, gjenstander mm.: et barn, ei saks, en blyant.

Funksjon i setningen

Noen ord kan fungere som selvstendige setningsledd i en setning, som for eksempel substantiv. Et substantiv kan være subjekt, objekt eller predikativ i en setning: Sjefen lo. Han ser sjefen. Hun er sjefen.

På den andre siden har vi ord som vanligvis ikke kan fungere som selvstendige setningsledd, for eksempel bestemmerord (determinativ). De må stort sett stå sammen med et substantiv, og utgjør en del av substantivfrasen: min sykkel, dette huset.