Fagstoff

Eufemisme og dysfemisme

Publisert: 05.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Gammel grav på en kirkegård. Foto.Døden kan være vanskelig å snakke om. Derfor bruker vi ofte omskrivninger som skal gjøre den mindre skremmende.

Eufemisme

En eufemisme er et uttrykk som "pakker inn" noe som ville blitt oppfattet som skremmende, uhøflig eller støtende hvis vi hadde uttrykt oss direkte. Vi bruker for eksempel ofte eufemismer når vi snakker om temaer som død, krig, sykdom, kroppsfunksjoner og sex.

Eksempler

  • sovne inn, gå bort
  • sivile tap, kirurgisk bombing
  • late vannet, ha avføring


Men eufemismer kan også helt enkelt være humoristiske. "Her kommer jo våre håpefulle!" kan foreldre si og mene barna sine. Og "min bedre halvdel" er et ofte brukt uttrykk for ektefelle.

Hvor kommer ordet eufemisme fra?

Les meir

Ordet eufemisme er hentet fra gresk (eu = god, feme = tale). Ordet uttales med trykk på den nest siste stavelsen (eufemisme). Grekerne trodde at det ville bringe ulykke å nevne navnet på gudene, derfor brukte de respektfulle omskrivninger i stedet, og disse omskrivningene ble kalt eufemismer. Havguden Poseidon ble for eksempel kalt "jordrysteren". Også de norrøne gudene hadde slike respektfulle tilnavn.

skjul

 

Dysfemisme

Dysfemisme er det motsatte av eufemisme. Her bruker vi ord som har nedsettende betydning. Akkurat som eufemismer, kan også dysfemismer noen ganger være humoristiske.

Tre menn spiller trombone. Foto.Alle miljøer har sine humoris- tiske slanguttrykk. I mange korpsmiljø er for eksempel "runkehorn" en vanlig dysfemisme for trombone.

Eksempler

  • Ordet kæbe brukes i betydninga "jente, hore" av en del ungdommer i Oslo. Ordet er hentet fra berbisk og betyr opprinnelig "hore".
  • Ordet neger blir i dag allment oppfattet som en dysfemisme, og vi unngår å bruke det.
  • En annen dysfemisme er ordet potet, brukt om en lyshudet person.

 

Dysfemismer kan bli eufemismer – og omvendt

Ord kan forandre betydning, både i positiv og i negativ retning. Mange vil nok være uenige i at kæbe (fortsatt) er en dysfemisme, selv om den opprinnelige betydninga av ordet helt klart er "hore". (Kanskje er det helst de som blir omtalt som kæber, som bør ha siste ordet i denne saka?)

Toalett med masse gjenstander og pynt i leopardmønster. Foto. Altfor fint til å bli kalt for "do"!

Det unevnelige stedet

Toalett er et eksempel på et ord som har gått veien fra "fint" til "normalt" i Norge, og videre til "ikke fint" i USA. Ordet er opprinnelig fransk og var en gang en eufemisme for et visst sted (hvilket også er en eufemisme). I dagens norsk har toalett blitt et "normalord" på linje med do.

Men do på si side var ikke noe særlig pent uttrykk for femti år siden. Da skulle det hete Jeg må på doss. Hva doss betyr? Akkurat det samme som do, men ved å forvanske ordet fikk man nevnt tingen uten å si ordet do likevel. (Den gangen var det heller ikke pent å si rumpe, og man brukte samme forvanskingsstrategi og kalte kroppsdelen for stump eller pomp.)

Og så var det amerikanerne, som ikke lenger er fornøyde med toilet room. De syns restroom er mer passende nå til dags. Snart slutter de kanskje helt å urinere eller produsere avføring?

Oppgaver
Relatert innhold

Tverrfaglig

Generelt