Fagstoff

Lov- og regelverk

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Paragraf

Under fanen lov- og regelverk vil du finne ulike lover, regler og veiledninger som du har bruk for i arbeidet som barne- og ungdomsarbeider.

bildet viser to piler med lover og reglerLover og regler

Som elev på Vg1 helse- og oppvekstfag lærte du hva lover og forskrifter er. Du lærte også hva Lovdata er, og du jobbet med noen av lovene som er aktuelle for yrker i helse-, sosial- og omsorgssektoren. Dersom du har behov for å repetere dette, kan du se i lenkesamlingen.

Utfordringer til deg

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt