Fagstoff

Velferdsstaten

Publisert: 04.08.2009, Oppdatert: 28.06.2018

Stortinget.foto.  

Norge er et av verdens beste land å leve i. Vi bor i en velferdsstat.

Det betyr at landet har offentlige ordninger som skal sikre innbyggerne utdanning, nødvendig helsehjelp og økonomisk og sosial trygghet. Samfunnet, eller staten, skal hjelpe dem som i hele eller deler av livet, ikke greier å ivareta sine egne behov.

Sitat

Det er en politisk oppgave å gi folk en sjanse, og ta vare på dem som ikke evner å bruke den sjansen. Men vi kan ikke ta vare på alle uten at de bidrar selv.

(Fabian Stang)