Fagstoff

Velferdsstaten

Publisert: 04.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Velferdsstaten Norge

Norge er et av verdens beste land å leve i. Vi bor i en velferdsstat. Det betyr at landet har offentlige ordninger som skal sikre innbyggerne utdanning, nødvendig helsehjelp og økonomisk og sosial trygghet. Samfunnet, eller staten, skal hjelpe dem som i hele eller deler av livet, ikke greier å ivareta sine egne behov.

Paragraftegn. Illustrasjon.Lovverk 

 

 

Kvinne med to små barn. Foto.Oppvekst 

Sitat

Det er en politisk oppgave å gi folk en sjanse, og ta vare på dem som ikke evner å bruke den sjansen. Men vi kan ikke ta vare på alle uten at de bidrar selv.
Fabian Stang/wikipedia

Norsk natur med kyr. Foto.Et lite stykke Norge 

Oppgaver til fagstoff om «Velferdsstaten».

Tenk over

Velferdstaten omhandler ulike tema, og disse er symbolisert med bilder på denne siden.

 1. Lag et tankekart for hvert av temaene.Hva har du lært om disse temaene på Vg1?
  Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med temaene. Hva har du lært?
 2. Hvilke kompetansemål i din læreplan sier at du skal lære noe om dette fagstoffet?
 3. Diskuter og lag en plan for hvordan du vil jobbe med disse temaene. Du kan lage en plan sammen med klassen eller en egen plan for deg selv.
 4. Lag en tekst eller et rollespill ut fra ett eller flere av bildene på siden.
 5. Diskuter hva sitatet over betyr.