Fagstoff

Balanse, gjentakelse og linjer

Publisert: 07.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Komposisjon

Les mer

Ordet komposisjon kommer fra latin og betyr "sammenstilling, sammensetning".

Vi kjenner ordet kanskje best fra musikken: En komposisjon er et musikkstykke, og en komponist bruker ulike virkemidler for å skape musikk, for eksempel melodier, klanger, rytmer og ulike instrumenter .

Et bilde er også en komposisjon. Kunstneren velger hva han eller hun vil vise oss, og bruker forskjellige virkemidler for å vekke interessen vår og styre vår oppfatning av det vi ser.

skjul

Balanse

Med balanse mener vi fordelingen av de enkelte elementene på bildeflaten.

 • Symmetrisk balanse
  Elementene er fordelt omtrent likt på venstre og høyre bildehalvdel.
 • Asymmetrisk balanse
  Elementene fordeles mer ujevnt utover bildeflaten, men totalt sett virker fordelingen balansert likevel.
 • Det gylne snitt
  Det gylne snitt er en spesiell form for asymmetrisk balanse. Når vi deler opp en firkantet flate i tre like deler både vannrett og loddrett, vil delelinjene ligge omtrent i det gylne snitt. De beste fokuspunktene finner vi der linjene krysser hverandre, og det er der kunstneren gjerne plasserer viktige elementer.
Bilde av solnedgangSolnedgang 

Klikk deg inn på Galleri K&K (lenke i høyrefeltet) og se flere kommenterte bildeeksempler!

Linjer

Retningen på linjene i et bilde er med på å skape uttrykket.

 • Vannrette linjer
  Vannrette linjer skaper ro og dybde i bildet, slik som for eksempel i fotografiet ovenfor.
 • Loddrette linjer
  Loddrette linjer gir et inntrykk av høyde, kraft og verdighet.
 • Skrålinjer
  Skrålinjer skaper spenning og bevegelse.

Gjentakelse

Gjentakelse er et annet virkemiddel som skaper harmoni og helhet i bildet. Kunstneren kan for eksempel gjenta småmotiver og detaljer. 

Relatert innhold

Generelt