Oppgave

Samiske språk i Norge

Publisert: 01.08.2009

 

Samiske språk i Norge


  1. Hvilke tre hovedgrupper av samiske språk finner vi i Norge?
  2. Hvor langt tilbake i tid må vi for å finne røttene til de samiske språkene?
  3. I hvilke land utenom Norge finner vi samisk?
  4. Hvilken av de samiske språkgruppene er den største?
  5. Hvor bor sjøsamene?
  6. I Tysfjord kommune i Nordland finner vi lulesamisk. På hvilken måte skiller lulesamisk seg ut fra de andre samiske språkene?
  7. Finnes det noen ord norsk og samisk har felles?
  8. Samisk er regionalt offisielt språk i seks norske kommuner. Hvilke?

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt