Oppgave

Kvensk og finsk språk i Norge

Publisert: 01.08.2009

Kvensk og finsk språk i Norge


  1. Kvensk er nå et offisielt minoritetsspråk i Norge. Når ble kvensk anerkjent som et eget språk?
  2. Hva slags saker jobber Kvensk Institutt med?
  3. Hvor i Norge kan elever i dag velge kvensk som 2. fremmedspråk?
  4. Hvor kom kvenene fra?
  5. Forklar sammenhengen mellom kvensk og finsk.
  6. Hvorfor snakker ikke alle kvener kvensk?

 

Relatert innhold