Oppgave

Hvilke rettigheter bør språklige minoriteter ha?

Publisert: 01.08.2009, Oppdatert: 06.11.2018

En oppgave om urfolk, minoriteter og språklige rettigheter

Porsanger kommune skrevet på norsk, samisk og kvensk på veiskilt. Foto.Porsanger kommune er eksempel på en trespråklig kommune.

I 1998 sluttet Norge seg til Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Det er utgangspunktet for Minoritetsspråkpakten.

Minoritetsspråkpakten

"Samisk, kvensk, romanes og romani er definert som minoritetsspråk i Norge, og dermed beskyttet av Minoritetsspråkpakten. Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa. I Norge begynte Minoritetsspråkpakten å gjelde i 1998."

(Regjeringen.no)

Oppgave

Studer informasjonen du finner på regjeringens sider om urfolk og minoriteter: Urfolk og minoriteter

 1. Lag et notat der du forklarer følgende:
  • kjennetegnene på at en folkegruppe utgjør en minoritet
  • kjennetegn som må være til stede før vi kan snakke om en nasjonal minoritet
  • rettigheter som Europarådet mener nasjonale minoriteter skal ha
  • hvilke norske befolkningsgrupper den norske regjeringen mener faller inn under begrepet nasjonale minoriteter
  • forskjellen mellom et urfolk og en nasjonal minoritet
 2. Diskuter deretter i klassen:
  • Bør urfolk ha andre rettigheter enn andre minoritetsgrupper som bor i Norge?
  • Hva oppnår det norske storsamfunnet ved å gi støtte til bevaring av minoritetsspråk?
Husk å begrunne standpunktene dine med faglige argumenter!
Relatert innhold

Aktuelt stoff for