Oppgave

Majoritetsspråk og minoritetsspråk i Norge

Publisert: 01.08.2009
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Majoritetsspråk og minoritetsspråk i Norge


 1. Forklar begrepene majoritetsspråk og minoritetsspråk.
 2. Hva er majoritetsspråket i Norge?
 3. Er flerspråklighet i Norge et nytt fenomen?
 4. Hvilke fem offisielle nasjonale minoriteter har vi i Norge i dag?
 5. Hvilke to offisielle minoritetsspråk har vi i Norge?
 6. Har vi også andre grupper i samfunnet som regnes som flerspråklige?
 7. Hvor mange forskjellige språk er registrert i norsk skole?
 8. Hvorfor er morsmålet spesielt viktig for oss mennesker?
 9. På 1800-tallet ble det bestemt at alle som bodde i Norge, bare skulle få opplæring i norsk. Hva var grunnen til det?
Relatert innhold