Oppgave

Dansk

Publisert: 26.07.2009

Dansk


 1. Hvor mange mennesker har dansk som morsmål?
 2. Hvor snakkes og/eller læres det dansk?
 3. Hvorfor er det relativt lett for en nordmann å lese dansk?
 4. Hvorfor er det relativt vanskelig for nordmenn og svensker å forstå muntlig dansk?
 5. Er dansk et ortofont språk? (= Er det godt samsvar mellom bokstaver og språklyder?)
 6. Hvilken dialekt har blitt til normen for hvordan moderne dansk skal uttales?
 7. Hva med de andre dialektene i Danmark i dag?
 8. Fornorsker danskene skrivemåten i fremmedord like mye som nordmennene gjør?
 9. Dansk har monoftongering.
  • Hva er monoftongering?
  • Gi eksempler på monoftongering.
  • Finner vi monoftongering i svensk og norsk?
 10. Dansk har såkalte bløte konsonanter.
  • Gi eksempler på ord med bløte konsonanter.
  • Hvor i Norge finner vi noe liknende? (Danskene uttaler nok disse konsonantene på en enda "bløtere" måte enn nordmennene.)
 11. Hvilken endelse får danske verb i infinitiv?
 12. Dansk har to grammatiske kjønn.
  • Hva heter de to grammatiske kjønnene?
  • Og hvilke to kjønn er det som har falt sammen?
 13. På dansk sier vi den lille pige, ikke *den lille pigen. Substantivet kan bare ha såkalt enkelt bestemt form, med bestemmerord enten foran eller etter substantivet.
  • Hva kaller vi det når substantivet får både foranstilt og etterhengt bestemt artikkel (den vesle jenta)?
  • Hvor vanlig er enkelt bestemt form i svensk og norsk?
 14. Dansk har stød.
  • Hva er dette?
  • Hva har norske og svenske ord i de ordene der dansk har stød?

Relatert innhold

Generelt