Oppgave

Færøysk

Publisert: 24.07.2009

Færøysk


  1. Hvor mange færøyske språkbrukere finnes det?
  2. Hvor snakkes det færøysk?
  3. Hvilke nordiske språk lærer færøyingene på skolen?
  4. Hvilket annet nordisk språk har flest likhetstrekk med færøysk?
  5. Er færøysk et ortofont språk?
  6. Nevn en viktig årsak til at færøysk har utviklet seg lenger bort fra norrønt enn det islandsk har gjort.
  7. Færøysk har fortsatt kasusbøyning av substantiv, akkurat som islandsk. Men én kasus har blitt borte siden norrøn tid. Hvilken?
Relatert innhold

Faglig