Oppgave

Islandsk

Publisert: 24.07.2009

Islandsk

 

 1. Hvor mange personer snakker islandsk i dag?
 2. Hvor snakkes det islandsk?
 3. Hvorfor er islendingene flinke til å forstå og gjøre seg forstått på andre nordiske språk?
 4. Islendingene er kjent for språklig purisme. Hva betyr dette uttrykket? Du kan slå opp i Store norske leksikon hvis du ikke har hørt ordet tidligere.
 5. Gi noen eksempler på nye ord som islendingene har laget i stedet for å ta inn et tilsvarende fremmedord.
 6. Hvorfor finnes det nesten ikke dialektforskjeller på Island?
 7. Hvorfor er det større avstand mellom skriftspråk og talemål i islandsk enn i norsk?
 8. Nevn noen språklyder i islandsk som har forandret seg siden norrøn tid.
 9. Hva vil det si at islandsk er et kasusspråk?
 10. Hvor mange grammatiske kjønn har islandsk?
 11. Hvorfor har moderne islandsk flere fellestrekk med nynorsk enn med bokmål?

 

Relatert innhold