Veiledning

Forslag til undervisningsopplegg

Publisert: 24.08.2009
Dokumentasjonsplikt

Elevene leser gjennom de to sidene om dokumentasjon og dokumentasjonsplikt.  De kan få i oppgave å noter spørsmål til det de ikke forstår.

Hva er  dokumentasjon og dokumentasjonsplikt ?
Forklar kort for elevene hva det vil si å dokumentere og hva dokumentasjonsplikten innebærer.  Svar på spørsmål elevene måtte ha til teksten.

Elevene kan gjøre oppgave 1 - 4 på siden om dokumentasjon og
oppgave 1 - 3 på siden om dokumentasjonsplikt.


Dersom elevene har påbegynt opplæring i bedrift, kan de få i oppgave å finne ut av ulike måter dokumentasjon foregår på ved sitt praksissted. Elever ved samme type praksissted, for eksempel barnehage, sykehjem, etc. kan plasseres i gruppe når de er tilbake på skolen. Hver gruppe bes om å lage og presentere et kort framlegg for resten av klassen, med konkrete eksempler på dokumentasjon fra sin type praksissted.

Relatert innhold

Generelt