Oppgave

Verb og pronomen

Publisert: 23.07.2009

Verbbøyning


  • Gi noen eksempler på tidsbøyning i moderne norsk.
  • I norrønt hadde verbene person- og tallbøyning i tillegg til tidsbøyning. Hvilket setningsledd rettet verbet seg etter i person og tall?
  • Kjenner du noen moderne språk der verbet også har person- og tallbøyning?

Pronomen

 

  • Se på oversikten over pronomen i norrønt i MiniXperten. Hvilke former er fortsatt i bruk (om enn kanskje litt forandret)?