Oppgave

Setningsbygning og kasus

Publisert: 23.07.2009

Setningsbygning og kasus


 • Moderne norsk har langt fastere setningsbygning enn norrønt. Hva er årsaken til dette?
 • Hva er et kasussystem?
 • Norrønt hadde et omfattende bøyningssystem. Adjektiv, bestemmerord, verb, substantiv og pronomen ble bøyd. Vis gjennom eksempler at disse ordklassene har (noe) bøyning også i moderne norsk.
 • Hva er samsvarsbøyning? Har vi samsvarsbøyning i moderne norsk?
 • Hvilke(t) setningsledd stod i nominativ, akkusativ respektive dativ i norrønt?
 • Hva ble genitiv brukt til i norrønt?
 • Gi eksempler på genitiv i moderne norsk. Hvilke alternative uttrykksmåter har vi i moderne norsk?
 • Gå til sidene om Kasus i moderne norsk, og finn eksempler på rester av kasus i moderne norsk.
 • Hva vil det si at preposisjonene styrte ulike kasus i norrønt? Gi eksempler på faste preposisjonsuttrykk i moderne norsk, der vi ser rester av kasusbøyning.

 • Se på setningene nedenfor:
 • Olav slår Helga.
 • Óláfr slær Helgu.
 • Helgu slær Óláfr. 
 • Helga slår Olav.
 • Helga slær Óláf.
 • Óláf slær Helga.

 • Hvem slår hvem? Markér subjekt og objekt i de to setningene på moderne norsk.
 • Hvilket setnngsledd står vanligvis først i setningen i moderne norsk - subjektet eller objektet?
 • Hvorfor er vi nødt til å være nøye med rekkefølgen i moderne norsk?
 • Hva er subjektsformene av navnene Helga og Olav i norrønt, og hva er objektsformene?
 • Hvorfor var rekkefølgen av setningsleddene ikke så viktig for en norrøn språkbruker?