Oppgave

Mellomnorsk tid

Publisert: 22.07.2009
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mellomnorsk tid


 • Hvilke to viktige historiske hendelser kan vi bruke for å markere henholdsvis begynnelsen og slutten på den mellomnorske perioden?
 • Hva skjer med talemålet i mellomnorsk tid?
 • Hva er årsakene til at dansk overtar som skriftspråk i Norge?
 • To konsonantlyder som fortsatt finnes i moderne engelsk og islandsk, forsvinner i mellomnorsk tid. Hvilke konsonanter er dette?
 • I mellomnorsk tid øker tallet på lånord fra nedertysk. Gi noen eksempler. Er disse ordene i bruk også i dag?
 • Fra nedertysk har norsk også fått en rekke prefikser og suffikser (forstavinger og endinger), for eksempel prefiksene an-, for- be-, og suffiksene -bar,- heit. Er de mest brukt i bokmål eller i nynorsk i dag?

Derfor snakker bergenserne så rart


 • Hvor lenge var hanseatene i Bergen, og hva gjorde de der?
 • Språkforsker Agnete Nesse beskriver språktilstanden i Bergen i hansatiden som "passiv tospråklighet". Hva vil det si?
 • På hvilke områder har bergensdialekten blitt påvirket av hanseatenes språk, nedertysk?
 • Hvilken grammatisk endring har spredd seg fra Bergen til hele landet?
Relatert innhold

Faglig