Oppgave

Norrøn tid

Publisert: 22.07.2009

Vikingtida


 • Gjør kort rede for hvordan vi deler inn den norrøne perioden.
 • Hvilke land og områder i nord befolket og/eller hærtok vikingene?
 • Tidfest den såkalte landnåmstida. Hva skjedde i disse årene?
 • Hvor drog danske og svenske vikinger på tokt?
 • Var vikingene bare "røvere og banditter"?
 • Hvilke kilder gir oss kunnskap om språket i vikingtida?
 • Monoftongeringen er en språkendring som dukker opp i de nordiske språkene mot slutten av vikingtida.
  • Hva er monoftongering?
  • Hvilke språklyder endres som følge av monoftongeringen?
  • Vi kan se spor etter monoftongeringen i de moderne nordiske språkene den dag i dag. Gi eksempler på monoftongering fra moderne nordiske språk du kjenner til.

Gammelnorsk tid


 • Hvilke politiske og kulturelle endringer markerer overgangen fra vikingtid til gammelnorsk tid?
 • Hva er bakgrunnen for at det latinske alfabetet ble innført i Norge?
 • Hvorfor var innføringen av det latinske alfabetet viktig for utviklingen av det norrøne skriftspråket?
 • Hvilke andre språk lånte norrønt ord fra?
 • Gi noen eksempler på lånord som kom inn i språket i gammelnorsk tid.
 • Finner vi disse ordene også i moderne norsk?