Oppgave

Fra indoeuropeisk til nordisk

Publisert: 21.07.2009

Indoeuropeisk


 • Hvor tror arkeologene at de opprinnelige indoeuropeerne bodde for nærmere 6000 år siden?
 • De eldste skriftlige tekstene på indoeuropeiske språk er heltefortellinger fra ulike kulturer. Kan du gi eksempler på slike heltefortellinger?
 • Nevn to særtrekk ved det indoeuropeiske grunnspråket.
 • Når regner forskerne med at det indoeuropeiske grunnspråket ble splittet opp i ulike grener?

Germanske språk


 • Alle språkene på den germanske grenen av den indoeuropeiske språkfamilien har utviklet seg fra et felles germansk språk som oppstod rundt 1000 f.Kr. I hvilket område ble dette språket til?
 • En av de viktigste forskjellene mellom germansk og indoeuropeisk handler om trykk i ord. Hva består
  forskjellen i?
 • For to tusen år siden (rundt år 0) delte germanerne seg i tre grupper geografisk og språklig.
  • Hva heter disse tre gruppene?
  • Hvilke germanske språk hører til hvilken gruppe?

 

Relatert innhold

Faglig