Oppgave

Den indoeuropeiske språkfamilien i dag

Publisert: 12.02.2010

Den indoeuropeiske språkfamilien i dag


  • Er den indoeuropeiske språkfamilien en stor eller liten språkfamilie?
  • Hvor i verden kan vi finne indoeuropeiske språk i dag?
  • Hvilket språk er størst av de indoeuropeiske språkene i dag, og i hvilke land har befolkningen dette språket som morsmål?
  • Se nærmere på slektstreet i MiniXperten. Hvilke språk hører til den samme grenen av den indoeuropeiske språkfamilien som norsk?
  • Hvilke europeiske språk hører til andre grener av den indoeuropeiske språkfamilien?
  • Finn så mange eksempler som mulig på europeiske språk som hører til en annen språkfamilie enn indoeuropeisk.

 

    Relatert innhold

    Faglig