Oppgave

Toner i talemålet

Publisert: 20.07.2009, Oppdatert: 16.04.2013

 

Toner i talemålet

 • Hva forteller Hanna om dialektforskjeller i Tyrkia og Irak?
 • Hva mener vi med tonefall?
 • Gi et eksempel på hvordan tonelaget (ordmelodien) kan skille ord fra hverandre.
 • Hva er intonasjon?
 • Hvilke andre språk enn norsk har tonelag?
 • Hvilke andre språk enn norsk har intonasjon?
 • Ordmelodien i ord som har tonelag 1 (eks.: huset, stolen, bordet) kan brukes til å dele inn de norske dialektene i to hovedgrupper.
  • Hva heter de to gruppene?
  • Hvilken gruppe tilhører din egen dialekt?
Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Generelt