Fagstoff

Måltidet. Mer enn bare mat

Publisert: 20.03.2010, Oppdatert: 28.07.2017
Frokost

Behovet for mat er et av dem som vi mennesker må få tilfredsstilt for å overleve. Maten spiller en sentral rolle for kroppens vekst og utvikling på alle områder. Derfor er det viktig at vi legger vekt på gode opplevelser knyttet til maten. Det er uheldig å bruke mat som belønning eller straff.

Barna har matpause. Foto.Matpause 

Tre personer som spiser sammen. Illustrasjon.Måltid 

Måltidet inneholder en mengde elementer som gir barnet mulighet til sosial trening. Under finner du en del av dem. Kanskje du kan finne flere?

  • vente på tur
  • sende til andre
  • takke for maten
  • sette på og ta av bordet
  • prate med andre
  • dele
  • begynne og avslutte sammen
  • sitte i ro
  • smake på maten

Barne- og ungdomsarbeideren er en rollemodell for både barn og ungdom, og det gjelder også under måltidet. Som profesjonell yrkesutøver bør du derfor ha tenkt gjennom hva du sier og hvordan du oppfører deg ved matbordet. De ansatte bør være enige om hovedprinsippene for hvordan måltidet skal foregå.

Måltider i barnehagen og på skolen skjer i felleskap med flere. Dette gir barnet trening i samhandling. Det er vanlig at de voksne har en sentral rolle i måltidet. Når barna blir større, varierer de voksnes delaktighet, men også store barn vil ha glede og nytte av at voksne spiser sammen med dem.

Barna kommer med ulike erfaringer og tradisjoner knyttet til måltidet. Noen barn opplever måltidet som trygt og godt og har trening i å spise med andre. Andre barn kan bli usikre på hvordan de skal oppføre seg ved bordet. En del barn kan ha opplevd knapphet på mat. Etter å ha observert barna under måltidet kan man som voksen rose barna for det de er flinke til, og veilede dem på områder der de trenger hjelp.

Noen regler er nødvendige, og det å vaske hendene og finne sin plass kan de fleste klare. For mange og for strenge regler er ikke ønskelig. For små barn kan det å sitte rolig under hele måltidet oppleves som vanskelig. Det er viktig å tilpasse reglene etter forutsetningene til barna.

Måltidet kan medføre både gode opplevelser og konflikter. Det er derfor viktig å ha gode rutiner som gjør at vi ivaretar hvert enkelt barn i situasjoner der det er nødvendig. Måltidet gir god trening i kommunikasjon og samhandling.

Måltidet er en læringsarena for barnet. Tidligere ble kunnskap om matlaging og kost overført fra generasjon til generasjon, gjerne som taus kunnskap. I dag er dette ingen selvfølgelighet, for mange barn og unge har liten kunnskap om kostens betydning og om tilberedning av mat.

Det er viktig å gi rom for innspill fra barnet. Det må få prøve seg på praktiske gjøremål, for eksempel å bake brød. Helt fra barnet begynner i barnehagen, kan det delta i praktiske gjøremål. De må bare tilpasses barnets utvikling. Innspillene fra barnet bør tas godt imot.

 

Utfordringer til deg

Oppgaver