Oppgave

Hvordan oppstår nye ord og uttrykk?

Publisert: 20.07.2009

 

Hvordan oppstår nye ord og uttrykk?


  • Hvilket språk er det norsk låner flest ord fra i dag?
  • Norsk har gjennom tidene lånt ord fra flere språk. Hvilke? Gi noen eksempler, og forklar hvilket samfunnsområde ordet hører hjemme i.
  • Hvorfor oppstår nye ord og uttrykk?
  • Hvilke forhold kan avgjøre om et lånord får gjennomslag i et språk?
  • Hva menes med språklig toleranse?

 

Relatert innhold

Generelt