Oppgave

Norske ord

Publisert: 20.07.2009

 

Norske ord


 • Hvorfor er det lettere å skille ut enkeltord i skrift enn i tale?
 • Hvordan definerer Jan Hognestad hva et ord er for noe?
 • Hvor ligger trykket i de fleste norske ordene?
 • Gi eksempler på norske ord som har trykket på andre stavelser enn det som er mest vanlig.
 • Hva er spesielt med finsk og polsk språk når det gjelder trykk i ord?
 • Du lærer kanskje et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Hvordan er reglene for trykkplassering i dette språket?
 • Hva er det andre typiske trekket ved norske ord som Jan Hognestad nevner?
 • Vi kan dele ordene inn i innholdsord og funksjonsord. Hva kjennetegner de to ordtypene?
 • Innholdsordene kan bøyes ved hjelp av suffikser. Forklar hva suffikser er for noe, og gi eksempler på bøyning av ulike typer innholdsord.
 • Hvilket ord er Norges nasjonalord?
 • Hva slags verdier knytter vi til dette ordet?

 

Relatert innhold

Generelt