Oppgave

Ord blir til setninger / Rekkefølgen er viktig

Publisert: 20.07.2009
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Ord blir til setninger


 • Hvorfor kan vi si at vi har et ordforråd, men ikke at vi har et setningsforråd?
 • Hva er setningsgrammatikk?
 • Vi kan bygge ut et enkeltord i en setning til en frase. Hvilket eksempel på dette er det Jan Hognestad nevner i e-forelesningen sin?
 • Vi kan også legge en setning inn i en annen setning. Gi et eksempel på dette.
 • Finnes det språk der det ikke er mulig å bygge fraser eller legge inn leddsetninger i en annen setning?

Rekkefølgen er viktig


 • En setning består av setningsledd. Hvilken funksjon har setningsleddene verbal, subjekt og (direkte) objekt?
 • Forklar begrepene SVO-språk, SOV-språk og V2-språk; nevn også eksempler på de ulike språktypene.
 • Er arabisk et SVO-språk slik som norsk?

 

Relatert innhold

Generelt