Oppgave

Ord blir til setninger / Rekkefølgen er viktig

Publisert: 20.07.2009

Ord blir til setninger


  • Hvorfor kan vi si at vi har et ordforråd, men ikke at vi har et setningsforråd?
  • Hva er setningsgrammatikk?
  • Vi kan bygge ut et enkeltord i en setning til en frase. Hvilket eksempel på dette er det Jan Hognestad nevner i e-forelesningen sin?
  • Vi kan også legge en setning inn i en annen setning. Gi et eksempel på dette.
  • Finnes det språk der det ikke er mulig å bygge fraser eller legge inn leddsetninger i en annen setning?

Rekkefølgen er viktig


  • En setning består av setningsledd. Hvilken funksjon har setningsleddene verbal, subjekt og (direkte) objekt?
  • Forklar begrepene SVO-språk, SOV-språk og V2-språk; nevn også eksempler på de ulike språktypene.
  • Er arabisk et SVO-språk slik som norsk?

 

Relatert innhold

Generelt