Oppgave

Norske konsonanter

Publisert: 20.07.2009

1. Norske konsonanter


 • Hva er konsonanter?
 • Hva er spesielt med bruken av konsonanter i norske ord, sammenliknet med andre språk?
 • Hvorfor kan det være ekstra vanskelig for folk fra for eksempel Tyrkia, Vietnam og Somalia å lære seg å uttale norske ord?
 • Hvilke strategier bruker de når de skal uttale "vriene" norske ord?
 • Noen konsonanter er stemte, andre er ustemte. Når vi uttaler stemte vokaler, vibrerer stemmebåndene (hold fingertuppene lett mot strupen, og du vil kjenne vibreringen).
  • Hvilke konsonanter i det norske språket er stemte?
  • Og hvilke konsonanter er ustemte?
 • Gi eksempler på lyder som vi skriver
  • med en enkelt bokstav
  • med to (eller tre) bokstaver
  .
 • Kjenner du en bokstav som står for en kombinasjon av to lyder? Tips: Den blir omtrent ikke brukt i norsk - bare i noen få egennavn.

2. Mer om konsonanter generelt


Se på animasjonen i MiniXperten som viser en del av de norske konsonantene. Her finner du også informasjon om uttalested og uttalemåte. Med uttalestad mener vi det stedet i munnhulen der luftstrømmen møter en hindring, slik at det oppstår en lyd. Vi snakker for eksempel om leppe-lyder, tann-lyder og gane-lyder.

 • Gi eksempler på konsonanter som er a) leppelyder, b) tannlyder c) ganelyder.

Med uttalemåte mener vi hvordan luftstrømmen passerer uttalestedet: Eksplosjon kaller vi det når vi stenger av luftstrømmen helt slik at lufta samler seg bak uttalestedet. Når vi så slipper ut all lufta på én gang, skaper vi en eksplosjonslyd. Nasalitet betyr at vi sender luftstrømmen ut gjennom nesa. Friksjon (gnissing) vil si at vi ikke stenger helt for luftstrømmen, men lager en trang åpning som lufta slipper igjennom.

 • Gi eksempler på a) eksplosjonslyder, b) nasal-lyder, c) friksjons-lyder!

3. Mer om konsonanter i norske dialekter


 • Hva slags lyd er tjukk l?
 • Har dialekten din tjukk l eller tynn l? Eller begge deler?
 • Hva mener vi med rulle-r og skarre-r?
  Hvor finner vi skarre-r-en?
  Hva for en r-lyd er vanlig i talemålet ditt?
 • Hva slags r-lyd har a) fransk, b) spansk?
 • Hva mener vi med bløte konsonanter?
  I hvilke talemål finner vi disse bløte konsonantene?
  Hvor kan dette målmerket komme fra?
 • Hva skjer når en konsonant blir palatalisert?
  I hvilke fylker finner vi mest palatalisering i talemålet?

 

Relatert innhold

Generelt