Oppgave

Vokaler i norsk talemål

Publisert: 20.07.2009

1. Vokaler i norsk talemål


 • Hvor mange vokaler har vi totalt i det norske språket, og hva heter de?
 • Gi eksempler på vokaler som vi uttaler med rundete lepper.
 • Forandrer lydsystemet i et språk seg ofte eller heller sjelden?
 • Har alle språk omtrent like mange lyder?
 • Hva er vokalrommet?
 • Tegn opp vokalrommet og plassér vokalene på rett sted.
 • Har norsk flere eller færre vokaler enn de fleste andre språkenei verden?
 • Hva med arabisk?
 • Hva slags vokaler finner vi gjerne i språk som har få vokaler?
 • Hvorfor kan det være vanskelig for en som har et annet morsmål enn norsk, å høre forskjell mellom norske vokaler (for eksempel mellom syl, sil, sel og søl)?
 • Forklar ordene monoftong og diftong.
 • Hva heter diftongene i det norske språket?

 

2. Mer om vokaler i norsk talemål


 • Har alle norske dialektene de samme vokalene?
 • Forklar begrepene monoftongering, diftongering og itakisme. Gi eksempler.

 

Relatert innhold

Generelt